rozmiar czcionki: A | A | A

Aktualizacja wymagań technicznych DSS w zakresie części aktywnej sieci

14.11.2014 10:30

W wyniku analizy uwag kandydatów zebranych w trakcie negocjacji, w powtórzonym postępowaniu na wybór Operatora Infrastruktury DSS, dokonano kolejnej aktualizacji zapisów dokumentu pn. „Wymagania techniczne dla wykonawczej i powykonawczej dokumentacji projektowej, Część 2: Wymagania dla dokumentacji części aktywnej sieci”.

W ramach aktualizacji wprowadzono bardziej elastyczne zapisy, umożliwiające wdrożenie większej liczby modeli działalności operatorskiej. Poprawiono i uściślono brzmienie niektórych zapisów, tak aby poszerzyć zakres dopuszczalnych rozwiązań technicznych. Nowa wersja dokumentu ma nr 1.6.