rozmiar czcionki: A | A | A

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu oceniony pozytywnie

Dodano: 04-01-2013

Informujemy, iż wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej” spełnił kryteria oceny formalnej zawarte w „Kryteriach wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD” zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WD i tym samym został pozytywnie oceniony pod względem formalnym kończąc drugą ocenę formalną.

[więcej]

Notyfikacja pomocy publicznej w Projekcie

Dodano: 17-12-2012

W dniu 14.12.2012 Województwo Dolnośląskie uzyskało pozytywną decyzję Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej w projekcie pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia cyfrowego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

[więcej]

Ogłoszenie o przetargu w zakresie wyboru Inżyniera Kontraktu DSS

Dodano: 26-10-2012

W dniu 26.10.2012 Województwo Dolnośląskie ogłosiło rozpoczęcie postępowania publicznego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz dostawę i wdrożenie systemu paszportyzacji sieci dla projektu pn.: „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

[więcej]

Pierwsza dokumentacja projektowa została odebrana

Dodano: 11-09-2012

W dniu 10.09.2012 został odebrany pierwsze projekty budowlane i wykonawcze opracowane w ramach Projektu.

[więcej]

Złożenie wniosku notyfikacyjnego

Dodano: 16-07-2012

W dniu 13.07.2012 Województwo Dolnośląskie złożyło w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenie dotyczące notyfikacji pomocy publicznej w ramach Projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia cyfrowego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

[więcej]

Zakończenie konsultacji publicznych

Dodano: 18-06-2012

W dniu 15.06.2012 zakończyły się publiczne konsultacje, w trakcie których udostępniono zaktualizowaną dokumentację Projektu.

[więcej]

Konsultacje w ramach budowy Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej

Dodano: 14-05-2012

Województwo Dolnośląskie ogłasza podsumowujący etap konsultacji obszarów interwencji w projekcie „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

[więcej]