rozmiar czcionki: A | A | A

Wschodnia obwodnica Oleśnicy już otwarta

Dodano: 20-12-2021

Ponad 3 kilometry nowej trasy i wartość ponad 38 milionów złotych – wschodnia obwodnica Oleśnicy została dziś otwarta w obecności samorządowców, wojewody oraz inwestora – Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Samorząd Województwa Dolnośląskiego reprezentował członek zarządu Tymoteusz Myrda.

[więcej]

TERMINY AKTUALIZACJI ROZKŁADÓW JAZDY W ROKU 2022

Dodano: 05-11-2021

terminy aktualizacji RJA w przypadku NIEplanowania wprowadzenia zmian w RJA oraz w przypadku PLANOWANEGO wprowadzenia zmian

[więcej]

WAŻNOŚĆ ZEZWOLEŃ - prace nad Ustawą

Dodano: 03-11-2021

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 druk 1630

[więcej]

UWAGA dodatkowa ulga ustawowa 33% do biletów jednorazowych

Dodano: 11-10-2021

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1 jest:„Art. 9a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii: 1) honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z...

[więcej]

Odcinek Trasy Sudeckiej już wyremontowany

Dodano: 06-10-2021

Dostępna dla kierowców jest już droga wojewódzka nr 379, która wchodzi w skład projektu Trasy Sudeckiej. W konferencji prasowej poświęconej tej inwestycji uczestniczył Tymoteusz Myrda – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]

Zaczynają się prace na południowym odcinku WOW

Dodano: 04-10-2021

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przekazała Wykonawcy plac budowy, gdzie powstanie kolejny odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej będzie miał długość ok. 2,5 km. W konferencji prasowej uczestniczyli Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Tymoteusz Myrda – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Leszek Loch – dyrektor DSDiK.

[więcej]

POMOC COVID-19 DLA PRZEWOŹNIKÓW/OPERATORÓW AUTOBUSOWYCH

Dodano: 13-09-2021

Pomoc finansowa dla przewoźników/operatorów wykonujących regularne przewozy autobusowe osób za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w ramach programu pomocowego SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators Podstawa prawna: Art. 15 zzzzl⁵ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

[więcej]