rozmiar czcionki: A | A | A

Nowe chodniki, sygnalizacje świetlne, powstają w ramach Programu poprawy stanu infrastruktury...

Dodano: 23-06-2016

Program poprawy stanu infrastruktury drogowej dolnośląski samorząd realizuje od 2010 roku. Od początku trwania programu przystąpiono do realizacji 173 inwestycji o łącznej kwocie ok. 107 mln zł. W 2016 roku zrealizowanych zostanie 28 inwestycji na kwotę ponad 17 mln zł. Inwestycje realizowane są w modelu finansowania przedsięwzięcia przez Samorząd wojewódzki i Jednostkę Samorządu Terytorialnego. O głównych założeniach Programu opowiadał Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. W...

[więcej]

UWAGA zmiany organizacyjne w Wydziale Transportu

Dodano: 14-06-2016

Z dniem 1 czerwca 2016r., zgodnie z Zarządzeniem nr 70/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.05.2016r., w Wydziale Transportu wystąpiły następujące zmiany: połączono działy Transportu Autobusowego oraz Infrastruktury Transportowej i Zarządzania Ruchem - utworzono jeden Dział - Dział Dróg i Transportu Drogowego, kierownik Paweł Bąkpołączono działy Transportu Szynowego oraz Organizacji i Promocji Transportu - utworzono jeden Dział - Dział Transportu Kolejowego, kierownik Marcin...

[więcej]

Prace Senatu nad zmianą ustwy o publicznym transporcie zbiorowym

Dodano: 23-05-2016

Dnia 28 kwietnia 2016r. senatorowie wnieśli o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, której pierwsze czytanie odbyło się 18 maja 2016r. Szczegóły w poniższych linkach: http://www.senat.gov.pl/prace/senat/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,19.html http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=0E0F191BA6F6E2C0C1257FB7003B4E71

[więcej]

Plan inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze...

Dodano: 10-05-2016

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) wspierany będzie m.in. Cel Tematyczny 7 (CT 7) polegający na Promowaniu zrównoważonego transportu i usuwaniu niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.

[więcej]

Konsultacje społeczne „Planu inwestycji transportowych"

Dodano: 22-02-2016

Rozpoczęły się konsultacje społeczne „Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

[więcej]

Zmiana numerów rachunków bankowych Województwa, Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek...

Dodano: 05-01-2016

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. zmianie ulegają numery wszystkich rachunków bankowych Województwa, Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek budżetowych. Wpłaty na dotychczasowy rachunek bankowy dochodów budżetu Województwa Dolnośląskiego prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. nr 53 1090 2398 0000 0006 0801 5968 mogą być dokonywane wyłącznie do dnia 31 marca 2016 r. Nowy nr rachunku dochodów budżetu Województwa Dolnośląskiego obowiązujący od 1 kwietnia 2016 r. 37 1560 0013 2051 9462 9000...

[więcej]

Budujemy dwie nowe obwodnice!

Dodano: 30-12-2015

Dzisiaj, podczas konferencji prasowej, Marszałek Cezary Przybylski i Jerzy Michalak Członek Zarządu Województwa poinformowali dziennikarzy o dwóch przetargach drogowych ogłoszonych dla budowy ważnych dla Dolnego Śląska inwestycji: północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia oraz obwodnicy Bolesławca.

[więcej]