rozmiar czcionki: A | A | A

Zakończono remont drogi w Henrykowie

Dodano: 05-10-2023

Dziś w obecności wicemarszałka Grzegorza Macko, lokalnych samorządowców oraz przedstawicieli Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oficjalnie otwarto po remoncie drogę wojewódzką nr 395 w Henrykowie.

[więcej]

Nowa droga odciąży ruch w centrum Strzelina

Dodano: 04-10-2023

Burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk oraz Krzysztof Maj - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego podpisali list intencyjny w sprawie budowy prawie 3-kilometrowego łącznika drogowego. Dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo, a ruch tranzytowy przeniesie się poza granice miasta.

[więcej]

WAŻNOŚĆ ZEZWOLEŃ - ustawa i wprowadzone zmiany

Dodano: 28-09-2023

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym - zmiany dotyczące ważności zezwoleń i stosowania dopłat do biletów ulgowych

[więcej]

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego od 01.07.2023r

Dodano: 03-07-2023

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego powoduje zniesienie szczególnych rozwiązań związanych z tym stanem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym przestają również obowiązywać zapisy art. 15n mówiące o odstąpieniu od warunków określonych w zezwoleniu na podstawie jedynie zawiadomienia organu. Od 01.07.2023r. wszelkie zmiany w rozkładach jazdy ponownie wymagają złożenia stosownego wniosku o zmianę zezwolenia bądź wydania decyzji o odstępstwie - tak jak było to przed...

[więcej]

Na Dolnym Śląsku powstaną dwie nowe obwodnice

Dodano: 30-05-2023

Przedstawiciele Zarządu Województwa Dolnośląskiego podpisali dziś z wykonawcami dwie umowy na budowę obwodnic dolnośląskich miast. Mowa o obwodnicy Boguszowa-Gorc, którą wybuduje Eurovia S.A. oraz obejściu Chełma, które zrealizuje PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o.

[więcej]

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w...

Dodano: 10-03-2023

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 9 marca 2023 r. podjął Uchwałę nr 6631/VI/23 w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego Formą konsultacji są pisemne opinie składane: 1)    osobiście w godzinach 7.30-15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego...

[więcej]

WAŻNOŚĆ ZEZWOLEŃ - ustawa została uchwalona

Dodano: 20-12-2022

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 druk 2654

[więcej]