rozmiar czcionki: A | A | A

UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO DO OPŁAT ZA ZEZWOLENIA

11.02.2019 11:36

W związku z zawarciem nowej umowy bankowej zmianie ulega numer rachunku bankowego do wpłat za wydawanie i zmianę zezwoleń regularnych i regularnych specjalnych.

Od dnia 15.02.2019 r.

Santander Bank Polska S.A. nr rach. 89 1090 2398 0000 0001 4176 6293