rozmiar czcionki: A | A | A

UWAGA - INFORMACJA ODNOŚNIE PIECZĄTEK LEKRZY UPRAWNIONYCH DO BADANIA KIEROWCÓW I KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW

12.08.2014 13:03

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 949) oraz wątpliwościami, które nasuwają się wśród lekarzy informujemy, iż numery pod którymi wpisani są lekarze uprawnieni do badania kierowców i kandydatów na kierowców nie ulegają zmianie.


Mając powyższe na uwadze, uprawnieni lekarze zobligowani są do zmiany pieczątek, którymi posługują się podczas badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 10 do powyższego rozporządzenia.


Ponadto uprawnieni lekarze winni są do stosowania treści rozporządzenia w całości.