rozmiar czcionki: A | A | A

Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

23.08.2016 07:59

Dnia 18.08.2016r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

 

Informacja o ustawie z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

 

Ustawa ma na celu przesunięcie terminu wejścia w życie niektórych przepisów przejściowych i końcowych ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na dzień 1 stycznia 2018 r., wydłużając tym samym – co do zasady do 31 grudnia 2017 r. – okres stosowania obowiązujących obecnie zasad prowadzenia działalności w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie, w tym przekazywania przewoźnikom dopłat do utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych ulg.

W celu uniknięcia trudności na rynku przewozu osób, spowodowanych niedokonaniem przez zdecydowaną większość jednostek samorządu terytorialnego wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego oraz braku planów transportowych, przedmiotowa nowelizacja przewiduje przesunięcie terminu wejścia w życie niektórych przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do dnia 1 stycznia 2018 r.

Wydłużono także, do dnia 31 grudnia 2017 r., ważność zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych, a których ważność upływa w dniu 31 grudnia 2016 r.

Przedłużenie okresu stosowania obowiązujących obecnie zasad prowadzenia działalności w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie, w tym systemu pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do świadczenia usług publicznych w zakresie transportu zbiorowego, ma pozwolić zachować pasażerom pełen dostęp do ulg ustawowych u wszystkich przewoźników – niezależnie od podpisania przez przewoźnika umowy z jednostką samorządu terytorialnego.

 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 


źródło: http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,13,sierpien-2016-r.html