rozmiar czcionki: A | A | A

TERMINY AKTUALIZACJI ROZKŁADÓW JAZDY W ROKU 2021

16.12.2020 08:05

Zgodnie z §14.1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (DZ.U. z 2013r. poz 451)


AKTUALIZACJI ROZKŁADU JAZDY DOKONUJE SIĘ:


* W PRZYPADKU NIEPLANOWANIA WPROWADZENIA ZMIAN

- 24.06


*W PRZYPADKU PLANOWANEGO WPROWADZENIA ZMIAN W ROZKŁADZIE PRZEWOŹNIKA WYKONUJĄCEGO REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB

- 01.03 (termin składania wniosków do dnia 05.01.2021)

- 27.06 (termin składania wniosków do dnia 05.05.2021)

- 01.10 (termin składania wniosków do dnia 05.08.2021)

- 12.12 (termin składania wniosków do dnia 05.10.2021)


WNIOSEK - TO KOMPLET WSZYSTKICH DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH NA DRUGIEJ STRONIE DRUKU.


WSZYSTKIE POTWIERDZENIA UZGODNIENIA ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW POWINNY BYĆ NOWE I W ORYGINALE


DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ KOPIĘ LICENCJI !


Złożenie wniosku po wskazanym powyżej terminie lub złożenie niekompletnego/wadliwego wniosku może skutkować brakiem możliwości wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy w danym terminie aktualizacyjnym.


[W ustawie o transporcie drogowym ustawodawca nie wprowadził terminów materialnoprawnych do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym. Brak jednak takiej regulacji nie oznacza, że wniosek można złożyć w każdym czasie. Wniosek musi być złożony w takim terminie, który pozwalając na zachowanie ciągłości prowadzenia działalności transportowej - umożliwi organowi rozważenie wszystkich okoliczności z tym związanych] II GSK 188/08 - Wyrok NSA]