rozmiar czcionki: A | A | A

TERMINY AKTUALIZACJI ROZKŁADÓW JAZDY W ROKU 2024

28.11.2023 10:05

terminy aktualizacji RJA w przypadku NIEplanowania wprowadzenia zmian w RJA oraz w przypadku PLANOWANEGO wprowadzenia zmian

Zgodnie z §14.1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (DZ.U. z 2018r. poz 202 t.j.)


AKTUALIZACJI ROZKŁADU JAZDY DOKONUJE SIĘ:


* W PRZYPADKU NIEPLANOWANIA WPROWADZENIA ZMIAN

- 23.06.2024


*W PRZYPADKU PLANOWANEGO WPROWADZENIA ZMIAN W ROZKŁADZIE PRZEWOŹNIKA WYKONUJĄCEGO REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB

- 01.03 (termin składania wniosków do dnia 05.01.2024)

- 23.06 (termin składania wniosków do dnia 05.05.2024)

- 01.10 (termin składania wniosków do dnia 05.08.2024)

- 08.12 (termin składania wniosków do dnia 05.10.2024)


WNIOSEK - TO KOMPLET WSZYSTKICH DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH NA DRUGIEJ STRONIE DRUKU.


WSZYSTKIE POTWIERDZENIA UZGODNIENIA ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW POWINNY BYĆ NOWE I W ORYGINALE


DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ KOPIĘ LICENCJI (nie ksero), jeśli uległa zmianie!


Złożenie wniosku po wskazanym powyżej terminie lub złożenie niekompletnego/wadliwego wniosku może skutkować brakiem możliwości wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy w danym terminie aktualizacyjnym.


[W ustawie o transporcie drogowym ustawodawca nie wprowadził terminów materialnoprawnych do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym. Brak jednak takiej regulacji nie oznacza, że wniosek można złożyć w każdym czasie. Wniosek musi być złożony w takim terminie, który pozwalając na zachowanie ciągłości prowadzenia działalności transportowej - umożliwi organowi rozważenie wszystkich okoliczności z tym związanych] II GSK 188/08 - Wyrok NSA]