rozmiar czcionki: A | A | A

Sztafeta CETC-ROUTE65 – nowe możliwości transportowe dla Dolnego Śląska, Polski i Europy

01.10.2009 14:30

W dniach 29.09.2009 – 01.10.2009 odbywa się międzyregionalna sztafeta promująca inicjatywę Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65. Dziś sztafeta przemierzała Dolny Śląsk. To wyraz poparcia mieszkańców i przedstawicieli władz lokalnych dla inicjatywy regionów – utworzenia Korytarza.

Poszczególne odcinki szlaku pokonywane są na wiele różnych sposobów, tak, aby podkreślić potencjał i szerokie możliwości transportowe Korytarza. W sztafecie użyto zarówno typowych środków transportu jak samochód i rower, jak i tych mniej popularnych, czyli: motocyklu Junak, wodolotu czy awionetki. Trasa sztafety przebiegała przez Świnoujście, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Nową Sól, Głogów i Wrocław, a zakończyła się na granicy polsko-czeskiej w Lubawce. Ideę popierali także mieszkańcy, pozostawiając odcisk buta na specjalnie przygotowanym płótnie.

Na odcinku z Głogowa do Wrocławia deklaracja poparcia została przewieziona przez motocrossowców. W ekipie znalazł się zarówno dwudziestokrotny mistrz polski Jacek Lonka, jak i dziewięcioletni adept motocrossu. Zmodernizowana Syrena 105, pochodząca z końcówki serii produkcyjnej z 1980 roku, to kolejny pojazd biorący udział w sztafecie – zawiózł deklarację do Lubawki. Peleton rowerowy, z udziałem członków Klubu Kolarstwa Górskiego MTB Lubawka zakończył przedsięwzięcie.

Czym jest korytarz CETC-ROUTE65?

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC-ROUTE65 mają w przyszłości tworzyć drogi ekspresowe, autostrady, magistrale kolejowe i transport rzeczny. Stworzy on nowe dogodne możliwości dla rozwoju handlu i turystyki jak również pomoże w ustanowieniu silnych ekonomicznie i społecznie związków między krajami leżącymi na jego przebiegu oraz krajów ciążących do niego, będąc najkrótszą drogą lądową pomiędzy północną i południową Europą. Korytarz dzięki swoim walorom może przyczynić się do intensyfikacji obrotów towarowych miedzy państwami Europy Północnej a krajami Azji Mniejszej (np. Turcji), Półwyspu Arabskiego, północnej Afryki i Azji.  

Inicjatywa utworzenia korytarza CETC-ROUTE65 została poparta przez 6 regionów, które w kwietniu 2004 roku w Szczecinie podpisały porozumienie: Skania (Szwecja), polskie województwa (Zachodniopomorskie, Lubuskie i Dolnośląskie), Hradec Kralove (Czechy) i Bratislava (Słowacja). Polskie województwa mają największy liczebny i merytoryczny udział w tej inicjatywie.
 
W polskim interesie leży przede wszystkim budowa drogi ekspresowej S3 na całym jej przebiegu przez Polskę, umożliwiającej dostęp do portów ujścia Odry z i do ich głębokiego zaplecza lądowego. Droga ta stanowić będzie także oś rozwoju regionalnego i lokalnego w województwach, przez które przebiega. Ważne, tak dla utrzymania rangi portów, jak i ogólnej poprawy struktury komunikacyjnej Polski zachodniej, jest modernizacja linii kolejowych, przede wszystkim E59 i CE59, a także odbudowa połączeń kolejowych. Z punktu widzenia interesów gospodarczych istotne jest ponadto przywrócenie Odrze roli drogi komunikacyjnej i zabezpieczenia leżących nad nią terenów przed powodzią.

Pierwsze decyzje dotyczące Strategii dla Morza Bałtyckiego, w tym kwestii transportowych, będą podejmowane przez Komisję Europejską na koniec października br.
    
Więcej o Środkowoeuropejskim Korytarzu Transportowym