rozmiar czcionki: A | A | A

PRZYPOMNIENIE - obowiązek zgłaszania zmian danych dotyczących zezwoleń

19.12.2022 10:54

Szanowni Państwo,

przypominamy że zgodnie z art. 22b UOTD przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłaszać na piśmie, organowi który udzieli zezwolenia wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 22 UOTD, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.


Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem przez organ kary na przewoźnika, w wysokości 800zł.


Dotyczy to wszystkich dokumentów, jakie Państwo składacie do wniosków o wydanie/zmianę zezwolenia na linię regularną czy regularną specjalną i obowiązek ten należy spełniać przez cały okres trwania zezwolenia.


Jeżeli zmiany, obejmują dane zawarte w zezwoleniu, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.Poniżej treść art.

Art. 22.

1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym dołącza się:
1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
3) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
4) zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
5) cennik;
6) wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.


4. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie
drogowym dołącza się:
1) informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;
2) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych
do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
3) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
4) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.