rozmiar czcionki: A | A | A

Bezpieczniej na drogach Dolnego Śląska!

28.09.2011 09:53

Zespół ekspertów, pod przewodnictwem Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzego Łużniaka, opracował Atlas zagrożeń na głównych drogach komunikacyjnych obszaru Województwa Dolnośląskiego. Statystyki pokazują spadek wypadków drogowych oraz zmniejszenie liczby ich ofiar w naszym województwie.

,,Atlas zagrożeń na głównych drogach komunikacyjnych na obszarze województwa dolnośląskiego‘’ ma na celu wskazanie poziomu bezpieczeństwa na drogach krajowych oraz drogach wojewódzkich. W 2009 roku odnotowano 2623 wypadków,  w tym ze skutkiem śmiertelnym 263. Natomiast w 2010 roku miało miejsce 2298 wypadków w tym ze skutkiem śmiertelnym 214. Pomimo odnotowania tendencji spadkowej ilości wypadków, problem kontynuowania działań w celu ich dalszego obniżenia ciągle pozostaje aktualnym.


Najbardziej niebezpieczne odcinki dróg - miejsca występowania największej liczby wypadków to odcinki dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez obszar aglomeracji miejskiej w tym w szczególności :
- drogi krajowe nr 5, 8, 94 w obszarze administracyjnym Wrocławia,
- droga wojewódzka nr 455 w obszarze administracyjnym Wrocławia,
- droga krajowa nr 94 w obszarze administracyjnym Legnicy.


Poza w/w odcinkami aglomeracyjnymi do dróg o wysokim poziomie występowania
wypadków należy zaliczyć w szczególności:
- droga krajowa nr 35 na odcinku Świdnica – Tworzyjanów,
- droga krajowa nr 3 na odcinku Polkowice – Lubin
- droga krajowa nr 8 na odcinku Łagiewniki – Kobierzyce,
- droga krajowa nr 5 na odcinku Trzebnica – Żmigród;


W związku z powyższym głównymi kierunkami działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na najbliższe lata powinno być: kontynuowanie inwestycji w szeroko rozumianą infrastrukturę drogową począwszy od budowy i modernizacji sieci dróg ekspresowych, obwodnic aglomeracji miejskich, budowa bezkolizyjnych skrzyżowań, wydzielenia ciągów komunikacyjnych dla pieszych, wdrażania elektronicznych systemów monitoringu i zarządzania ruchem oraz promowanie bezpiecznych zachowań wśród wszystkich użytkowników dróg w tym edukacja dzieci i młodzieży szkolnej.


Zapraszamy do zapoznania się z Atlasem!