rozmiar czcionki: A | A | A

Porozumienie ws. budowy mostu Sieniawka-Zittau

19.07.2011 15:18

Marszałek Rafał Jurkowlaniec i członek zarządu Jerzy Łużniak podpisali dziś porozumienie w sprawie budowy i utrzymania mostu pomiędzy miastami Zittau i Sieniawka. Dokument w imieniu Wolnego Kraju Związkowego Saksonii parafowali Minister Gospodarki, Pracy i Transportu Sven Morlok oraz przedstawiciel Wydziału Transportu Lutz Nast. Wg dokumentu most, który ułatwi komunikację między Polską, Niemcami i Czechami, powstanie w ciągu dwóch lat.

Ceremonię podpisania porozumienia poprzedziło posiedzenie komisji mieszanej ds. trójstronnej umowy dotyczącej budowy połączenia drogowego w Euroregionie Nysa. W spotkaniu w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego udział wzięli delegaci z Polski, Niemiec i Czech. Dolny Śląsk reprezentował członek zarządu Jerzy Łużniak. Podczas obrad zebrani szczegółowo omówili parafowany dziś dokument, szczególnie  sposób finansowania i realizację budowy mostu na Nysie przez obie strony.

Inicjatywa rozpoczęcia budowy połączenia drogowego w Euroregionie Nysa powstała w momencie podpisania we Frankfurcie nad Odrą w dniu 21 listopada 2000 r.  umowy między Polską i Niemcami o budowie i utrzymaniu mostów położonych na granicy obu państw. Cztery lata później, w kwietniu 2004 roku Polska, Niemcy i Czechy podpisały  porozumienie dotyczące budowy połączenia drogowego między miastami Bogatynia, Hradek nad Nisou i Zittau.

Szczegółowe informacje nt. budowy mostu granicznego (POBIERZ)