rozmiar czcionki: A | A | A

Pierwsze efekty „Programu Wywozu Kruszyw z Dolnego Śląska”

01.10.2009 12:50

1 października w Piławie Górnej odbyła się narada dotycząca modernizacji infrastruktury kolejowej w celu wywozu kruszyw z Dolnego Śląska.

W spotkaniu wzięli udział Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł, Członek Zarządu PKP PLK Krzysztof Groblewski, przedstawiciele PKP PLK i PKP SA, samorządowcy i przedsiębiorcy branży kamieniarskiej powiatów dzierżoniowskiego i strzelińskiego.
Spotkanie poświęcone było podsumowaniu wykonanych zadań oraz przyszłości programu wywozu kruszyw.

Dolny Śląsk pełni rolę najważniejszego rezerwuaru surowców skalnych w Polsce i jest eksporterem kruszyw budowlanych i drogowych, których ze względu na geologiczne ukształtowanie posiada najwięcej w kraju. Postępujące niszczenie dróg na Dolnym Śląsku w wyniku transportu surowców skalnych oraz wzrastające zapotrzebowanie na materiały budowlane w całym kraju każe zwrócić szczególną uwagę na potencjał infrastruktury kolejowej, która jest predestynowana do przejęcia głównego strumienia transportu materiałów ciężkich, w tym surowców skalnych.

Odnotowywany w ostatnich latach wzrost popytu na kruszywa i program budowy dróg i autostrad w Polsce pozwala wnioskować, iż w najbliższej przyszłości wydobycie i transport surowców skalnych z Dolnego Śląska będzie się nasilał. Przy utrzymaniu obecnej tendencji przewozu około 90% surowców skalnych w Polsce i na Dolnym Śląsku z wykorzystaniem samochodów ciężarowych wnioskować należy, że po przeprowadzeniu nowych inwestycji drogowych powstanie konieczność natychmiastowych remontów dróg służących jako szlaki dostaw kruszyw na budowę. Samorząd Województwa Dolnośląskiego zlecił WBU opracowanie Studium Wydobycia i Transportu Surowców Skalnych, w którym stwierdzono, że konieczne jest zdjęcie obciążenia transportowego z dróg i przeniesienie go na linie kolejowe.

Popyt na kruszywa spowodował zainteresowanie kilku podmiotów prowadzących działalność na rynku ich wydobycia rozpoczęciem eksploatacji wielkich złóż w Piławie Górnej koło Dzierżoniowa. Szacowana wartość wydobycia może wynieść tam nawet 15-16 mln ton rocznie. Wywiezienie takiej ilości ładunku wymagałoby 375 000 kursów samochodu ciężarowego. Tymczasem miejsce eksploatacji leży w pobliżu dwóch linii kolejowych: linii 310 Kobierzyce – Piława Górna i linii 137 Katowice – Legnica. Aby możliwy był wywóz urobku kopalni koleją, Samorząd Województwa wsparł starania przedsiębiorców z regionu w zakresie poprawy przepustowości stacji Piława Górna. Ze środków PKP Polskie Linie Kolejowe dokonano naprawy bieżącej toru nr 2, który był wyłączony z eksploatacji przez ponad 15 lat, przeprowadzono naprawę przejścia dla pieszych pod torami, umożliwiając w ten sposób bezpieczne przejście na perony. Przejście było nieczynne kilkanaście lat z powodu niekontrolowanego napływu  wód opadowych.

W latach 90–tych ubiegłego stulecia także urządzenia sterowania ruchem kolejowym związane z tym torem uległy likwidacji, a pozostałe zostały dostosowane do nowych potrzeb prowadzenia zmniejszonego ruchu kolejowego. Ponowne przywrócenie ruchu kolejowego po torze nr 2 wymagało m. in. opracowania dokumentacji technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla zmienionego układu torowego stacji, uruchomienia semafora kształtowego,  umożliwiającego wyjazd pociągu w kierunku Ząbkowic  Śląskich, usprawnienia nastawiania rozjazdów kolejowych zabudowanych w tym torze. Utworzono posterunek bocznicowy, dzięki czemu pojawiła się możliwość bezpośredniego uruchamiania pociągów z bocznicy kopalni do stacji przeznaczenia.