rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego

10.03.2023 09:18

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 9 marca 2023 r. podjął Uchwałę nr 6631/VI/23 w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego

Formą konsultacji są pisemne opinie składane:

1)    osobiście w godzinach 7.30-15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, z dopiskiem na kopercie "Konsultacje Społeczne dot. warunków wynagradzania egzaminatorów"

2)    drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Infrastruktury – Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;

3)    za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na platformie ePUAP; w piśmie ogólnym należy wpisać "Konsultacje Społeczne dot. warunków wynagradzania egzaminatorów"

4)    za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: konsultacje_transport@dolnyslask.pl

 

 

Konsultacje będą trwały w okresie od  9 marca do 11 kwietnia 2023 r.


Prosimy również o przesłanie wersji edytowalnej formularza opinii na powyższy adres poczty elektronicznej. W tytule listu/maila prosimy wpisać „Konsultacje Społeczne dot. warunków wynagradzania egzaminatorów”

Osoba do kontaktu: Joanna Fudała (tel.691-901-357), e-mail: joanna.fudala@dolnyslask.pl


Załączniki:

1. Uchwała nr 6631/VI/23

2. Projekt uchwały Sejmiku ws określania warunków wynagradzania egzaminatorów

3. Warunki wynagradzania egzaminatorów

4. Formularz zgłaszania opinii