rozmiar czcionki: A | A | A

O partnerstwie prywatno-publicznym (PPP)

15.03.2011 19:22

2 408 kilometrów - takiej długości są drogi, których właścicielem jest województwo dolnośląskie. Roczne utrzymanie jednego kilometra drogi kosztuje około 16 tys. zł. Łatwo policzyć, jak ogromne koszty generuje całość tych inwestycji. Z tych pieniędzy trzeba sfinansować m.in. odśnieżanie, czy udrażnianie urządzeń odwadniających. Z kolei remont jednego kilometra pochłania aż 28 tys. złotych. To oczywiście kropla w morzu potrzeb, bo stan dróg pozostawia wiele do życzenia. Aż 600 km sieci drogowej jest w złej formie i wymaga głębokiej odbudowy. Pozostałe 1400 km dróg potrzebuje drobnych remontów, napraw i konserwacji. Tymczasem na remonty nie można wydawać z budżetu więcej, bo zabrakłoby pieniędzy na bieżące utrzymanie - łatanie dziur, odśnieżanie itp. Na tym oszczędzać się nie da, bo drogi błyskawicznie niszczeją. W ten sposób błędne koło się zamyka. Partnerstwo prywatno-publiczne (PPP) daje ogromną szansę na doprowadzenie do gruntownej modernizacji sieci drogowej na Dolnym Śląsku.

fot. Loża Dolnośląska BCC

To właśnie PPP było głównym tematem dzisiejszych obrad Loży Dolnośląskiej Business Centre Club. Gościem specjalnym, który opowiedział o pomyśle, aby na remonty i utrzymanie dróg pieniądze wyłożyły prywatne firmy, był marszałek Rafał Jurkowlaniec. W spotkaniu uczestniczyli dolnośląscy przedsiębiorcy.

Partnerstwo prywatno-publiczne (PPP) zakłada przekazanie prywatnym partnerom kilkudziesięciokilometrowe odcinki dróg. Firmy do takiej współpracy zostaną wybrane w drodze przetargu, który będzie także dostępny dla małych i średnich przedsiębiorstw, tak by nie zostały zepchnięte do roli podwykonawców wielkich korporacji drogowych. W pierwszym roku umowy partner prywatny wykonałby remont drogi wg standardów ściśle określonych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. Potem, przez kolejne kilkanaście lat trwania umowy, prywatna firma będzie utrzymywać drogę w określonej, wysokiej jakości. W tym czasie województwo będzie wypłacać firmie stałe miesięczne wynagrodzenie. To z niego przedsiębiorca będzie mógł spłacać kredyt zaciągnięty na remont i finansować utrzymanie drogi oraz zarabiać. Dodatkowym atutem dla partnera prywatnego byłaby możliwość doposażenia się w sprzęt do naprawy nawierzchni dzięki wsparciu funduszy pożyczkowych i doręczeniowych. Umożliwiałaby to uruchomiona przez województwo dolnośląskie inicjatywa JEREMIE.

Już niebawem, w ciągu paru miesięcy, zostanie wdrożony pilotaż na odcinku ok. 200 km. To niezbędny etap, który pozwoli na rozpoznanie rynku i upewnienie się, że pomysł sprawdził się. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wytypowała cztery pakiety odcinków dróg przeznaczonych do pilotażu projektu PPP. Są one położone w różnych częściach województwa. W sumie obejmują ok. 10  proc. wszystkich dróg wojewódzkich. Wskazane fragmenty przekazane zostaną prywatnym firmom, a ich stan techniczny  będzie bardzo precyzyjnie oceniony przez fachowców. Wszystko po to, by zapobiec błędom, polegającym na „przeszacowaniu” robót, jak też remontom zbyt pobieżnym, które nie zagwarantują wymaganej trwałości.

Po takim przygotowaniu całego przedsięwzięcia, Zarząd Województwa skieruje do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projekt uchwały, o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wpisanie projektu PPP do WPF pozwoli na ogłoszenie przetargu.