rozmiar czcionki: A | A | A

Nowe obwodnice i remonty dróg wojewódzkich - ambitne plany zarządu województwa

07.07.2016 14:22

Na całym Dolnym Śląsku w ramach nowej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 powstanie wiele nowych obwodnic miast, wyremontowanie zostaną też liczne odcinki dróg. Samorząd województwa podpisał dotychczas umowy o wartości 530 mln zł, co stanowi aż 70 % dostępnych środków unijnych przeznaczonych na rozwój dróg.

Mała Obwodnica Świdnicy, Nowej Rudy, modernizacja drogi z Dzierżoniowa do Łagiewnik i wybudowanie środkowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia – te inwestycje zostały zrealizowane i służą już kierowcom, a pieniądze na ich budowę zostały w pełni wykorzystane. To jednak nie wszystko. Tylko w ciągu pierwszego półrocza 2016 roku podpisaliśmy umowy na 160 mln zł w ramach RPO na lata 2014-2020.

- Sprawne i szybkie tempo prac gwarantuje nam pełne wykorzystanie pieniędzy unijnych. Drogi budujemy równomiernie w całym regionie, a nie tylko w rejonach dużych miast. Dbamy tym samym o zrównoważony rozwój regionu – powiedział Cezary Przybylski, marszałek województwa.

Do 2020 r. powstaną obwodnice dolnośląskich miejscowości, m.in. Miękini, Brzegu Dolnego, Góry, Dzierżoniowa, Złotoryi, Nieszczyc i Brodowic. Przed nami również m.in. przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej 297 między Bolesławcem i Lwówkiem Śląskim oraz drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce – Gawrony. Takiej dynamiki wdrażania nowych inwestycji drogowych ma Dolnym Śląsku jeszcze nie było!

Jeszcze w tym roku dolnośląski samorząd przeznaczy blisko 110 mln zł na przebudowy dróg wojewódzkich we współpracy finansowej z samorządami gminnymi i powiatowymi. Około 15 milionów przeznaczone zostanie na modernizacje mostów. Samorząd województwa przygotowuje się do uruchomienia programu wsparcia remontów na drogach lokalnych w miejscach wskazanych przez władze powiatowe.

- Powiatom, które współuczestniczą z nami w programie utrzymania dróg zaproponowaliśmy po milionie zł na przebudowę odcinków dróg wojewódzkich, które decyzją powiatów najbardziej wymagają remontu i poprawy bezpieczeństwa. W ramach ich wskazania i kwoty dofinansowania samorząd wojewódzki te drogi wyremontuje – mówi Jerzy Michalak, członek zarządu województwa. Kontynuowany jest także wieloletni program chodnikowy, dzięki któremu poprawia się bezpieczeństwo użytkowników dróg wojewódzkich.

Obok rozwoju infrastruktury drogowej samorząd województwa sukcesywnie rozwija kolej aglomeracyjną, której integralną częścią może być kolej miejska.

- Bardzo poważnie myślimy o otwarciu pierwszej ściśle miejskiej linii kolejowej między Swojczycami a Wrocławiem Głównym przez Sołtysowice, Nadodrze i Mikołajów.  Pociągi mogłyby kursować w porannych i popołudniowych godzinach szczytu  około 8 razy na dobę. Jest duża szansa, aby takie połączenie obsługiwane przez Koleje Dolnośląskie przy ścisłej współpracy z miastem Wrocław uczynić regularnym – dodaje Jerzy Michalak, członek zarządu województwa.