rozmiar czcionki: A | A | A

Most połączył oba brzegi Odry

27.04.2011 15:16

Dzisiaj najdłuższy most, jaki powstaje w ramach Wschodniej Obwodnicy Wrocławia połączył oba brzegi Odry. Zabetonowany został ostatni fragment nowej konstrukcji w Łanach. W wydarzeniu uczestniczył wicemarszałek Marek Łapiński.

Most jest najważniejszym i największym obiektem budowanym w ramach obwodnicy, zwanej drogą Bielany-Łany-Długołęka. Mierzy 286 metrów, a waży ponad 7360 ton. Do tej pory do jego budowy zużyto ponad 5000 m3 betonu i 740 ton stali. Firma prowadząca roboty wykonała wszystkie podpory mostu, a obecnie wykonuje ostatni element konstrukcji nośnej tzw. segment łączący nad środkiem Odry. Wszystkie prace ukończone są aż w 85 proc.

Informacja o pracach na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia
Budowa całej drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka (łącznika autostrady A4 z drogą ekspresową S8) jest podzielona na poszczególne etapy. Za realizację najtrudniejszego inżynieryjnie i technicznie fragmentu całej inwestycji jest odpowiedzialna firma Skanska. Firma ma do wybudowania w sumie blisko 6 km obwodnicy między miejscowościami Siechnice i Łany. Na ten odcinek składają się:
•    trzy mosty nad Oławą i Odrą: jeden o długości 102 metrów (84 proc. robót wykonano), drugi długi na 120 metrów (zaawansowanie robót wynosi 86 proc.) i oczywiście wspomniany już najdłuższy most nad Odrą o długości 286 m
•    dwie estakady nad terenami zalewowymi (jedna będzie miała 614 metrów długości- zaawansowanie prac wynosi 78 proc, a druga 532 m – zaawansowane w 32 proc.)
•    14-metrowy wiadukt drogowy nad ul. Odrzańską w Łanach (zaawansowanie prac – 88 proc.)
•    15 przejść dla zwierząt
•    chodniki i ścieżki rowerowe

Na terenach zabudowanych zostanie zamontowanych 1700 m2 ekranów akustycznych. W ramach tzw. kompensat przyrodniczych zostaną posadzone 32 ha lasów i powstanie staw o powierzchni 2500 m2. Ta część prac nad drogą Bielany-Łany-Długołęka ma zostać zakończona do końca stycznia 2013 roku. Wartość inwestycji wyniesie ponad 215 mln zł.

W styczniu 2013 r. mają być zakończone również kolejne części inwestycji, przede wszystkim:
1.    1,7 km nowej drogi wojewódzkiej biegnącej od ul. Odrzańskiej w Łanach do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 455 oraz budowa ronda na przecięciu z ul. Strachocińską we Wrocławiu. Wartość inwestycji wynosi  21 mln 958 tys. zł.
2.    Połączenie drogi wojewódzkiej (BŁD) z drogą krajową nr 94 przy pomocy czterech łącznic jednopasmowych i jednokierunkowych wpinających się do ronda w ciągu drogi krajowej nr 94. Nad skrzyżowaniem z droga krajową nr 94 powstanie czteropasmowy wiadukt drogowy.
3.    odcinek od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94. Ten etap prac obejmie między innymi budowę dwupoziomowego skrzyżowania pomiedzy drogą krajową 94 a powstającą drogą wojewódzką (BŁD), budowę dróg obsługujących przylegające tereny (dojazdy do pól) oraz  budowę wiaduktu nad linią kolejową Wrocław Brochów – Opole Groszowice
Koszt prac wymienionych w punktach 2 i 3 to 56,6 mln zł. 

****
Wschodnia Obwodnica Wrocławia jest finansowana z budżetu województwa, niektóre zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Do niektórych fragmentów powstającej trasy mają dołożyć się również gminy w tym m.in. gmina Wrocław i Siechnice.

W tej chwili trwa przetarg na budowę drogi wojewódzkiej od Żernik Wrocławskich do Siechnic (od ronda w ciągu drogi wojewódziej nr 395 do drogi krajowej 94). Do pierwszego etapu przetargu zgosiło się 14 firm. Trwa ocena złożonych ofert pod względem technicznym, formalnym i finansowym.