rozmiar czcionki: A | A | A

Marszałek przekazał 55 mln zł na przebudowę ul. Buforowej - ruszają prace

26.10.2017 09:07

Jedna z ważniejszych wrocławskich arterii komunikacyjnych, ul. Buforowa łącząca centrum miasta ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia i autostradą A4 zostanie gruntownie przebudowana. Większość kosztów przebudowy ul. Buforowej to pieniądze z dolnośląskiej puli Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota dofinansowania, którą przeznaczył na inwestycję Marszałek Województwa przekracza 55 mln zł.

Modernizacja tej drogi to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców południowej części Wrocławia. Przebudowa ulicy Buforowej to inwestycja, na którą czekają zarówno mieszkańcy południowych osiedli Wrocławia, jak i kierowcy dojeżdżający do miasta od strony wschodniej obwodnicy Wrocławia i autostrady A4. Remont obejmie przebudowę 3 kilometrów drogi - od wiaduktu kolejowego nad ul. Bardzką do granicy miasta. Ulica zostanie nie tylko poszerzona, ale miejscami będzie wybudowana zupełnie nowa jezdnia, równoległa do obecnej trasy. Stara jezdnia pozostanie, ale przeznaczona będzie przede wszystkim dla autobusów komunikacji zbiorowej.

- Nowa ulica Buforowa to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców południowej części Wrocławia. Warto pamiętać, że po wybudowaniu ostatniego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia ulica ta będzie umożliwiała alternatywne i komfortowe połączenie z autostradą A4  – mówi Jerzy Michalak, członek zarządu województwa.  


Będzie bezpiecznie i bez korków
Inwestycję o łącznej wartości ok. 77 mln zł realizuje Miasto Wrocław poprzez spółkę Wrocławskie Inwestycje. W przetargu wybrano już wykonawcę prac - firmę Strabag. Cała przebudowa to bardzo duże przedsięwzięcie. Przede wszystkim zostanie wybudowany nowy wiadukt kolejowy, powstanie też zupełnie nowy dwujezdniowy odcinek ulicy Buforowej oraz duże rondo. Kierowcy zyskają poszerzoną trasę, a piesi będą korzystać z nowych chodników. Wybudowane zostaną również zatoki autobusowe i ścieżki rowerowe. Droga będzie oświetlona, a teren przyległy zazieleniony.

- Zakres prac czekających na wykonawcę jest bardzo szeroki . Jednym z największych zadań będzie budowa nowego wiaduktu kolejowego pod którym zmieszczą się dwie jezdnie, a w przyszłości również planowane jest torowisko tramwajowe – mówi marszałek Cezary Przybylski.


Wkrótce ruszy przebudowa
Aktualnie trwają prace przygotowawcze. Wykonawca gromadzi niezbędne dokumenty i pozwolenia, w tym czasie trwają przygotowania w miejscach gdzie powstanie nowa ulica. Powstaje już zaplecze budowy. Kolejnym etapem właściwych prac będą roboty ziemne. Większość prac nie będzie powodowała utrudnień w ruchu, a w późniejszym etapie wykonawca przygotuje objazdy. Jednak przez cały okres przebudowy, na ulicy Buforowej będzie utrzymana jej przejezdność. Nowa Buforowa ma zostać otwarta dla ruchu wiosną 2019 r.