rozmiar czcionki: A | A | A

Koniec remontu drogi wojewódzkiej nr 381 od Jedliny Zdroju do Bartnicy

22.11.2010 10:42

Kierowcy mogą już korzystać ze świeżo wyremontowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 381 z Jedliny Zdroju do Bartnicy.

W uroczystym otwarciu odnowionej drogi, które odbyło się w ubiegły czwartek, uczestniczył Zbigniew Szczygieł (Członek Zarządu Województwa), Leszek Orpel (Burmistrz Jedliny Zdroju) i Wojciech Durak (Burmistrz Głuszycy).

Remont trwał od lipca, a zakończył się w październiku br.. Zakres prac objął naprawę jezdni czyli: położenie nowej nawierzchni, wyrównanie podbudowy, ułożenie nowych krawężników, regulację oraz wymianę studzienek i remont chodników - położono betonowe obrzeża, wyrównano podbudowę, ułożono nową nawierzchnię z asfaltu.  Zadanie to objęło również remont kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 383 w Walimiu. Tam wyremontowana została jezdnia i chodniki.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z
Kędzierzyna-Koźla. Koszt prac wyniósł ok. 4 mln zł, a środki na ten projekt pochodziły z budżetu Województwa Dolnośląskiego.