rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja dotycząca corocznego sprawozdania w zakresie publicznego transportu zbiorowego

29.12.2014 10:41

REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE art. 49 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DZ.U. 2011 nr 5 poz. 13)   gmina, związek międzygminny, powiat, województwo - o którym mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1-4,

Wszelkie niezbędne informacje oraz załączniki do sprawozdania zostały umieszczone na poniższej stronie internetowej:


sprawozdawczość - art.49 (DZ.U. 2011 nr 5 poz. 13)