rozmiar czcionki: A | A | A

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - BLISKO 850 TYSIĘCY ZŁOTYCH DLA REGIONU W RAMACH GRANT <CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD>


W dniu 18 kwietnia 2024r. Województwo Dolnośląskie podpisało umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczącą powierzenia grantu w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23

Całkowita kwota przyznanego grantu to prawie 850 tys. zł.
w tym
ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ:          730 999,99 zł
ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA:       119 000,00 zł

Przewidywana wartość zadania: ponad 1 mln 164 tys. zł.

Celem konkursu „Cyberbezpieczny samorząd” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Celem projektu realizowanego przez Województwo Dolnośląskie jest:
1. Minimalizacja ryzyka utraty informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego poprzez modernizację infrastruktury sieciowo-serwerowej wraz z doposażeniem macierzy dyskowej w dodatkowe dyski.
2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych poprzez przeprowadzenie audytu wdrażanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.


BENEFICJENT: WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE


Efektem projektu realizowanego przez Województwo Dolnośląskie będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych jednostki samorządu terytorialnego, w tym minimalizację ryzyka utraty informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Efekt zostanie osiągnięty poprzez zakup i wymianę sprzętu oraz urządzeń informatycznych infrastruktury sieciowo-serwerowej, tj. m.in. serwerów, przełączników sieciowych w sieci SAN, dysków twardych.
Ponadto w ramach projektu nastąpi potwierdzenie zgodności z rozporządzeniem KRI, a tym samym spełnienie rekomendacji z raportu po audycie zgodności z KRI. Audyt pozwoli ocenić wdrożone procedury oraz mechanizmy zabezpieczeń, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Wykonanie audytu pomoże Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego zapobiec potencjalnym zagrożeniom i incydentom związanym z bezpieczeństwem.


Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.


#FunduszeUE    #FunduszeEuropejskie