rozmiar czcionki: A | A | A

International Humanitarian Aid Hub in Wrocław to help Ukraine

Dodano: 16-03-2022

Showing solidarity with war-stricken Ukraine and its people, Mr Cezary Przybylski, Marshall of the Lower Silesia Region, initiated the establishment of the International Humanitarian Aid Hub, operating in the Lower Silesian Innovation and Science Park in Wrocław. The Hub coordinates the collection of humanitarian aid that is later sent to areas of Ukraine where it is most needed.

[więcej]

Program LIFE: ponad 280 mln euro w ramach finansowania unijnego na projekty w zakresie środowiska,...

Dodano: 16-11-2020

Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny o wartości ponad 280 mln euro z budżetu UE przeznaczony na ponad 120 nowych projektów w ramach programu LIFE. To finansowanie UE spowoduje uruchomienie inwestycji o łącznej wartości prawie 590 mln euro, co pozwoli osiągnąć ambitne cele w zakresie środowiska, przyrody i działań w dziedzinie klimatu. Kwota ta oznacza wzrost o 37 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

[więcej]

Budżet UE: Komisja Europejska przyjmuje porozumienie w sprawie pakietu o wartości 1,8 bln euro,...

Dodano: 10-11-2020

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła dziś porozumienie między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w Radzie w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu Europy oraz tymczasowego narzędzia służącego odbudowie gospodarki – NextGenerationEU. Pakiet ten opiewa łącznie na 1,8 bln euro i kiedy zostanie przyjęty, stanie się największym pakietem, jaki kiedykolwiek finansowano za pomocą budżetu UE. Przewidziane w nim środki pomogą w odbudowie Europy po pandemii COVID-19, a za ich...

[więcej]

Zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu: 1 mld euro na inwestycje...

Dodano: 17-09-2020

Komisja Europejska postanowiła ogłosić dziś zaproszenie do składania wniosków o wartości 1 mld euro na projekty w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczące kryzysu klimatycznego i ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie. Finansowane ze środków programu „Horyzont 2020” zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, które jutro zostanie otwarte dla chcących się zarejestrować podmiotów, pobudzi odbudowę Europy po kryzysie związanym z...

[więcej]

Orędzie o stanie Unii: Komisja proponuje ambitniejszy cel klimatyczny: obniżenie emisji do 2030 r....

Dodano: 17-09-2020

Komisja Europejska przedstawiła plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r. Taki ambitny cel na kolejną dekadę pozwoli Unii obrać stabilny kurs na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Nowy cel opiera się na kompleksowej ocenie skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Z oceny wynika, że taki cel jest realistyczny, a jego osiągnięcie możliwe. Zwiększony poziom ambicji uwydatnia również fakt, że UE nadal...

[więcej]

Zapraszamy do udziału w badaniu JRC: wpływ Covid-19 na branżę rolno-spożywczą

Dodano: 28-07-2020

Wspólne Centrum Badawcze Unii Europejskiej (Joint Research Centre, JRC) zaprasza przedstawicieli branż spożywczej i rolnej do udziału w badaniu poświęconemu wpływowi pandemii koronawirusa na działalność tych sektorów.

[więcej]

Koronawirus: Komisja ogłasza zaproszenie do tworzenia partnerstw między regionami UE na rzecz...

Dodano: 27-07-2020

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania partnerstwami tematycznymi w zakresie pilotażowych międzyregionalnych projektów innowacyjnych, wspierających reagowanie i odbudowę w następstwie pandemii koronawirusa. Celem zaproszenia jest pomoc regionom w wykorzystaniu możliwości wynikających z kryzysu, rozwijaniu odporności oraz przechodzeniu ekologicznej i cyfrowej transformacji w celu odbudowy najbardziej dotkniętych sektorów, takich jak sektory zdrowia...

[więcej]