rozmiar czcionki: A | A | A

                                                         

„Bezpieczny Dolnoślązak” to inicjatywa ukierunkowana na edukację dla bezpieczeństwa poprzez :


•    nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz umiejętność współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

•    wsparcie szkół w projektowaniu działań ćwiczeń –mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań

Realizacja programu pozwoli uczniom dolnośląskich szkół z różnych poziomów edukacyjnych, nabyć i utrwalić praktyczne umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania, wykorzystania ich w sytuacjach życia codziennego( w tym w sytuacjach zagrożenia) oraz w działaniach przy współpracy z różnego rodzaju służbami i organizacjami.

Proponowane obszary realizacji Programu

- bezpieczny Internet (jak korzystać z Internetu – potencjalne zagrożenia);

- bezpieczna droga (zasady ruchu drogowego, umiejętności poruszania się w sytuacjach dnia codziennego oraz zagrożeń);

- pierwsza pomoc (znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy poprzez praktyczny udział w warsztatach);

- bezpieczne środowisko odpady, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia wód (omówienie problematyki ochrony środowiska, zasobów naturalny oraz przyrodniczych);

- bezpieczny wypoczynek (istota zagrożeń w zimie oraz latem, pokaz praktycznych umiejętności jak unikać zagrożeń oraz jak się zachować w sytuacji zagrożenia);bezpieczeństwo w lesie, w górach, nad wodą; bezpieczna wycieczka szkolna;

- zagrożenia bezpieczeństwa (jak się zachować w sytuacjach niespodziewanych – pożar, powódź, gradobicie, silne wiatry);

- podstawy samoobrony (zasady samoobrony, zachowania w sytuacji zagrożenia od osób trzecich, nauka bezpiecznej obrony);

- oszustwa domowe;

- bezpieczny autobus, tramwaj i inne środki komunikacji;

- wykorzystanie nowoczesnych technologii edukacyjnych w realizacji zadań z obszaru edukacji dla bezpieczeństwa;

- osoby niepełnosprawne w sytuacjach zagrożenia


Adresaci programu edukacyjnego:
Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska

Organizator programu:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Realizator programu:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Partnerzy programu, z którymi podpisano porozumienie o współpracy na rzecz Programu.

•    Komenda Wojewódzka Policji
•    KW Państwowej Straży Pożarnej
•    Pogotowie Ratunkowe
•    Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
•    Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
•    Związek Ochotniczych Straży Pożarnych


Pliki do pobrania:

Regulamin_programu

Szczegółowy harmonogram realizacji Programu

Lista placówek zakwalifikowanych do Programu


Zapraszamy również na stronę internetową Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.