rozmiar czcionki: A | A | A

Szkolenie Obronne 2012

20.12.2012 15:19

Dnia 14 grudnia 2012 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym odbyło się szkolenie obronne dla przedstawicieli podmiotów leczniczych, dla których Marszałek Województwa jest organem założycielskim

W szkoleniu wzięło udział 22 przedstawicieli szpitali, którzy zapoznali się m.in. z tematyką stałych dyżurów w szpitalach, zostały podsumowane kontrole, które przeprowadził Wydział Obronności i Bezpieczeństwa w roku 2012, uczestnicy wysłuchali wykładu z zakresu kierowania bezpieczeństwem na szczeblu województwa oraz przygotowań obronnych województwa na wypadek kryzysu i wojny. Wicedyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego podzielił się z uczestnikami szkolenia doświadczeniami szpitala z ewakuacji całkowitej, która miała miejsce 29 stycznia 2012 r.

Poniżej do pobrania prezentacje ze szkolenia:

Prezentacja Gotowość Obronna Państwa i system Stałych Dyżurów

Prezentacja Normy prawne na czas "W'

Prezentacja Szpitale na czas zagrożenia i wojny

Prezentacja Planowanie operacyjne w stanach stałej gotowości obronnej państwa