rozmiar czcionki: A | A | A

Szkolenia z zakresu poszukiwania osób zaginionych 2012

28.12.2012 09:29

W dniach 15-16 grudnia 2012 r. na terenie naszego województwa odbyły się dwa szkolenia z zakresu poszukiwania osób zaginionych.

Pierwsze szkolenie zostało zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną - Jednostkę Szkolenia Specjalistycznego we Wrocławiu. Szkolenia odbyło się pod tytułem "Search Camp 2012" i miało miejsce w Rzeczce koło Wałbrzycha. W szkoleniu wzięło udział blisko 60 ratowników wykorzystujących psy ratownicze. Tematem przedsięwzięcia było m.in. taktyka prowadzenia poszukiwań osób zaginionych w terenie naturalnym trudnodostępnym, procedury postępowania i działania podejmowane przez Policję w przypadku poszukiwania osób zaginionych, psychologiczne aspekty prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych ze szczególnym uwzględnieniem kontaktu ratowników z rodziną osoby zaginionej. W szkoleniu wzięli udział ratownicy OSP z całego kraju, m.in. z Łodzi, Nowego Sącza, Gdańska Gdyni, Warszawy.

Drugie szkolenie zostało zorganizowane przez Chorągiew Dolnośląską ZHP - Harcerską Grupę Ratowniczą i miało miejsce w Lutyni koło Lądku Zdroju. W szkoleniu udział wzięło przeszło 80 ratowników, funkcjonariuszy policji oraz przedstawicieli instytucji związanych ze sferą bezpieczeństwa publicznego.Tematyką szkolenia było prowadzenie poszukiwań osób zaginionych przez formacje ochotnicze. Pierwszym elementem przygotowanym dla uczestników była seria zajęć teoretycznych dotyczących narzędzi statystycznych w poszukiwaniach, wykorzystania infrastruktury technicznych i nawigacji GPS w działaniach, technik realizacji poszukiwań oraz taktyki prowadzenia akcji ratowniczej. Przeprowadzono również zajęcia z zakresu mechanizmu powstawania, profilaktyki występowania oraz prowadzenia działań ratowniczych u poszkodowanych w stanie wyziębienia i hipotermii. 


Szkolenia zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych o tematyce bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i udziału w sytuacjach nadzwyczajnych, realizowanego przez organizacje pozarządowe.