rozmiar czcionki: A | A | A

Otwarty konkurs ofert w zakresie organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych o tematyce bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i udziału w sytuacjach nadzwyczajnych, realizowanego przez organizacje pozarządowe

31.10.2012 15:16

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2012 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych o tematyce bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i udziału w sytuacjach nadzwyczajnych, realizowanego przez organizacje pozarządowe

Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych o tematyce bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i udziału w sytuacjach nadzwyczajnych poprzez sfinansowanie ich realizacji. Zadanie to ma na celu szkolenie i doskonalenie  współpracy między jednostkami uczestniczącymi.

UCHWAŁA WRAZ Z OGŁOSZENIEM KONKURSOWYM