rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

Dodano: 17-12-2018

Zgodnie z Uchwałą Nr 114/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej Grupie Ratownictwa Specjalistycznego Starówka realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Zestaw ratownictwa drogowego dla OSP GRS...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 04-12-2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zestaw ratownictwa drogowego dla OSP GRS Starówka”.

[więcej]

Szkolenie obronne dla podmiotów leczniczych Województwa Dolnosląskiego

Dodano: 30-11-2018

Dnia 29 listopada 2018 r. Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w oparciu o Plan szkolenia obronnego na 2018 rok, zorganizował szkolenie obronne dla przedstawicieli podmiotów leczniczych – jednostek organizacyjnych województwa wykonujących zadania obronne.

[więcej]

10 zasad cyberbezpieczeństwa

Dodano: 23-11-2018

Zdalny dostęp do własnych pieniędzy przez komputer lub telefon to z jednej strony wygoda, a z drugiej ryzyko, że padniemy ofiarą cyberprzestępców. W tegorocznym raporcie „Polska i Europa: wyzwania i ograniczenia”, eksperci Związku Banków Polskich zauważają: codziennie, na całym świecie atakowanych jest 0,5 mln stron internetowych, a 76% stron internetowych ma słabe punkty, przez które można by je zaatakować.

[więcej]

Szkolenie obronne dla instytucji kultury Województwa Dolnosląskiego

Dodano: 13-11-2018

Dnia 8 listopada 2018 r. Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w oparciu o plan szkolenia obronnego na 2018 r., zorganizował szkolenie obronne dla przedstawicieli instytucji kultury – jednostek organizacyjnych województwa.

[więcej]

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych w 2018 roku przeznaczonych na dotacje w...

Dodano: 09-11-2018

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydziale Bezpieczeństwa wynosi 8 000 zł.

[więcej]

Lista placówek zakwalifikowanych do udziału w III edycji programu Bezpieczny Dolnoślązak

Dodano: 26-10-2018

W dniu 25.10.2018r. Zespół organizacyjny dokonał weryfikacji formalnej zgłoszeń do Programu Bezpieczny Dolnoślązak, przesłanych lub dostarczonych w wyznaczonym terminie. W związku z dużą ilością zgłoszeń, za zgodą Organizatora, została zwiększona ilość placówek biorąca udział w Programie Bezpieczny Dolnoślązak z 40 do 53!

[więcej]