rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a...

Dodano: 13-07-2016

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydziale Obronności i Bezpieczeństwa wynosi 3 000 zł.

[więcej]

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

Dodano: 07-07-2016

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 3 000,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej – Jednostce Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce, na realizację zadania publicznego pn. „Zwiększenie efektywności prowadzonych...

[więcej]

Konkurs "Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2016" rozstrzygnięty !

Dodano: 30-06-2016

W dniu 28 czerwca 2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XXIII/693/16 przyznał dofinansowanie gminom w ramach konkursu "Poprawa Bezpieczeństwa w roku 2016".

[więcej]

Otwarty konkurs ofert w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i...

Dodano: 29-06-2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2411/V/16 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu: doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowanego przez organizacje pozarządowe we współpracy ze służbami, inspekcjami, strażami lub działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów

[więcej]

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

Dodano: 24-06-2016

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 2 668,00 zł Okręgowemu Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu w Jeleniej Górze, na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa łowisk wędkarskich”.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia...

Dodano: 17-06-2016

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Zwiększenie efektywności prowadzonych działań ratowniczych na obszarze Województwa Dolnośląskiego poprzez realizację manewrów ratowniczo szkoleniowych RATUJ Z GŁOWĄ 2016 dla strażaków OSP”.

[więcej]

Bezpieczny Senior - uroczystości w teatrze muzycznym Capitol

Dodano: 17-06-2016

Ponad 280 seniorów uczestniczyło w spotkaniu w Teatrze Muzycznym Capitol, które odbyło się w dniu 13 czerwca we Wrocławiu w ramach programu profilaktycznego Bezpieczny Senior.

[więcej]