rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 w zakresie doposażenia w sprzęt ochotniczych...

Dodano: 04-08-2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2571/V/16 z dnia 4 sierpnia 2016 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności - doposażenie w sprzęt ochotniczych jednostek ratowniczych specjalizujących się w ratownictwie z wykorzystaniem psów ratowniczych.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia...

Dodano: 04-08-2016

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. "Zakup zestawu do tlenoterapii".

[więcej]

Dotacje na nowe wozy strażackie!

Dodano: 19-07-2016

W dniu 18 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego zostały wręczone dotacje dla Gmin na tzw. zadania własne z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2016”. W uroczystości wziął udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski oraz Wicemarszałek Województwa, Ewa Mańkowska.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia...

Dodano: 14-07-2016

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez organizację szkoleń udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla strażaków OSP Olbrachcice Wielkie"

[więcej]

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a...

Dodano: 13-07-2016

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydziale Obronności i Bezpieczeństwa wynosi 3 000 zł.

[więcej]

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

Dodano: 07-07-2016

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 3 000,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej – Jednostce Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce, na realizację zadania publicznego pn. „Zwiększenie efektywności prowadzonych...

[więcej]

Konkurs "Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2016" rozstrzygnięty !

Dodano: 30-06-2016

W dniu 28 czerwca 2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XXIII/693/16 przyznał dofinansowanie gminom w ramach konkursu "Poprawa Bezpieczeństwa w roku 2016".

[więcej]