rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Strażacy z całej Polski rywalizowali na Dolnym Śląsku

Dodano: 19-09-2016

Miniony weekend w Polanicy Zdrój był wielkim strażackim świętem. Już od piątku sześćdziesiąt cztery drużyny, a więc ponad 700 strażaków z całej Polski, rywalizowały ze sobą na stadionie miejskim w ramach Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych CTIF. W uroczystości otwarcia zawodów uczestniczyli Ewa Mańkowska, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Jerzy Terlecki, Burmistrz Polanicy, bryg. Piotr Kalinowski z Biura Szkolenia KG PSP, Edward Fedko z Zarządu Głównego OSP, st. bryg. Adam...

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie doposażenia w...

Dodano: 15-09-2016

W dniu 13 września 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2691/V/16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności - doposażenie w sprzęt ochotniczych jednostek ratowniczych specjalizujących się w ratownictwie z wykorzystaniem psów ratowniczych.

[więcej]

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a...

Dodano: 12-09-2016

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydziale Obronności i Bezpieczeństwa wynosi 1 200 zł.

[więcej]

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

Dodano: 09-09-2016

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 1 800,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromolinie, na realizację zadania publicznego pn. „Zakup zestawu do tlenoterapii”.

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: doskonalenia...

Dodano: 29-08-2016

W dniu 25 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2627/V/16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu: doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowanego przez organizacje pozarządowe we współpracy ze służbami, inspekcjami, strażami lub działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa...

[więcej]

Wartościowa współpraca - artykuł z pisma Związku Ochotniczych Straży Pożarnych "Strażak"

Dodano: 23-08-2016

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który ukazał się w najnowszym piśmie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych "Strażak"

[więcej]

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Dodano: 08-08-2016

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 4332,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Olbrachcicach Wielkich, na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez organizację szkoleń udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla strażaków OSP...

[więcej]