rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a...

Dodano: 10-10-2016

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydziale Obronności i Bezpieczeństwa wynosi 0,00 zł.

[więcej]

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

Dodano: 10-10-2016

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 1 200,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej – Jednostce Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego pn. „Zdrowy pies - strażak”.

[więcej]

Dzień Ratownika Górskiego i Jubileusz 40-lecia Grupy Karkonoskiej GOPR

Dodano: 04-10-2016

W dniu 1 października 2016 r. w w schronisku Strzecha Akademicka odbyły się uroczystości z okazji Dnia Ratownika Górskiego i Jubileuszu 40 - lecia Grupy Karkonoskiej GOPR.

[więcej]

Warsztaty Wspomagania Ratunkowego Pacjentów

Dodano: 28-09-2016

Fundacja Ludzie Jesieni od października do grudnia 2016 r.organizuje warsztaty dotyczące systemu Wspomagania Ratunkowego Pacjentów.

[więcej]

Rola Ustaw o Ochronie Przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej w Kształtowaniu Systemu...

Dodano: 26-09-2016

W dniu 24 września 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyły się kolejne sesje konferencji.

[więcej]

Wojewódzkie Dni Seniora w Legnicy

Dodano: 26-09-2016

W dniach 23-24 września w Legnicy odbyły się Wojewódzkie Dni Seniora.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia...

Dodano: 21-09-2016

W dniu 15 września 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną-Jednostkę Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pt. „Zdrowy pies-strażak”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce BEZPIECZEŃSTWO. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności...

[więcej]