rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 31-08-2017

W dniu 23 sierpnia 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Legnickim Polu, na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz ratownictwa i ochrony ludności pn. „Rodzinny Piknik Bezpieczeństwa”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa oraz na stronie...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 22-08-2017

W dniu 17 sierpnia 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando, na realizację zadania publicznego w zakresie Ratownictwa i ochrony ludnościpn. „Manewry techniczno – obronne w specjalności ratowniczo – medycznej z zagadnieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa...

[więcej]

Nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego, oferty wspólnej realizacji zadania publicznego.

Dodano: 21-08-2017

Poniżej zamieszczamy do Państwa użytku nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego, oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art.14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

[więcej]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa...

Dodano: 04-08-2017

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu: doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowanego przez organizacje pozarządowe we współpracy ze służbami, inspekcjami, strażami.

[więcej]

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych w 2017 roku przeznaczonych na dotacje w...

Dodano: 03-08-2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 4173/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2017 roku, na dotacje w trybie art. 19a, z pominięciem otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w Wydziale Obronności i Bezpieczeństwa w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpieczono środki w wysokości 10 000,00 zł.

[więcej]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa...

Dodano: 30-06-2017

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności – doposażenie w sprzęt ochotniczych straży pożarnych.

[więcej]

Konkurs "Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2017" rozstrzygnięty !

Dodano: 29-06-2017

W dniu 29 czerwca 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał uchwałą nr XXXV/1171/17 dofinansowanie gminom w ramach konkursu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim roku 2017".

[więcej]