rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a...

Dodano: 19-09-2017

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydziale Obronności i Bezpieczeństwa wynosi 0,00 zł.

[więcej]

Konferencja „Reforma ochrony danych osobowych – aspekty proceduralne”

Dodano: 15-09-2017

W piątek 15 września odbyła się konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pn. „Reforma ochrony danych osobowych – aspekty proceduralne”.

[więcej]

Konferencja "Reforma Ochrony danych osobowych - aspekty proceduralne".

Dodano: 04-09-2017

Szanowni Państwo, w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Cezarego Przybylskiego i Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Pani Ewy Mańkowskiej zapraszamy na konferencję "Reforma Ochrony danych osobowych - aspekty proceduralne".

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa...

Dodano: 31-08-2017

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 4240/V/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności – doposażenie w sprzęt ochotniczych straży pożarnych.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 31-08-2017

W dniu 23 sierpnia 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Legnickim Polu, na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz ratownictwa i ochrony ludności pn. „Rodzinny Piknik Bezpieczeństwa”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa oraz na stronie...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 22-08-2017

W dniu 17 sierpnia 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando, na realizację zadania publicznego w zakresie Ratownictwa i ochrony ludnościpn. „Manewry techniczno – obronne w specjalności ratowniczo – medycznej z zagadnieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa...

[więcej]

Nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego, oferty wspólnej realizacji zadania publicznego.

Dodano: 21-08-2017

Poniżej zamieszczamy do Państwa użytku nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego, oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art.14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

[więcej]