rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

„Czujka” Na straży Twojego bezpieczeństwa

Dodano: 24-11-2023

W dniu 23 listopada 2023 roku o godz. 13.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, z inicjatywy Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie z seniorami w ramach działań profilaktycznych programu „Bezpieczny Senior”.W spotkaniu z dolnośląskimi seniorami uczestniczył Tymoteusz Myrda – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]

Dodano: 13-11-2023

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Program edukacyjny Bezpiecznie w Górach- komiks”

[więcej]

Obchody Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa

Dodano: 30-10-2023

W październiku już po raz jedenasty wystartowała kolejna edycja Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa. To czas, kiedy kładzie się szczególny nacisk na popularyzację wiedzy oraz zwiększanie świadomości w obszarze cyberbezpieczeństwa.

[więcej]

Kolejne warsztaty edukacyjne w placówkach wyróżnionych w V edycji Programu „Bezpieczny...

Dodano: 26-10-2023

W placówkach wyróżnionych w V edycji Programu „Bezpieczny Dolnoślązak” dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego zostały przeprowadzone działania dotyczące możliwości zapobiegania negatywnym zjawiskom, podczas których uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń, a także metod i technik odpowiedniego postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

[więcej]

Warsztaty edukacyjne w placówkach wyróżnionych w V edycji Programu „Bezpieczny Dolnoślązak”...

Dodano: 09-10-2023

W placówkach wyróżnionych w V edycji Programu „Bezpieczny Dolnoślązak” dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego zostały przeprowadzone działania dotyczące możliwości zapobiegania negatywnym zjawiskom, podczas których uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń, a także metod i technik odpowiedniego postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

[więcej]

Działania edukacyjne w ramach projektu "Bezpieczny Dolnoślązak"

Dodano: 02-10-2023

W dniu 30 września Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego uczestniczył pikniku zorganizowanym przez Stowarzyszenie Zmieniaj Zakrzów w Parku Jedności Wrocław Zakrzów.

[więcej]

Bezpieczny Senior w Porcie Lotniczym we Wrocławiu

Dodano: 26-09-2023

W dniu 25 września 2023 roku w Porcie Lotniczym we Wrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Nadodrzanskim Oddziałem Straży Granicznej we Wrocławiu po raz kolejny zorganizował spotkanie dot. bezpieczeństwa dla seniorów w ramach programu Bezpieczny Senior.

[więcej]