rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Ćwiczenie Obronne z Elementami Szkolenia z zakresu poprawy bezpieczeństwa GRUDZIEŃ – 23.

Dodano: 12-12-2023

W dniach 7-8 grudnia 2023 r. na Polanie Jakuszyckiej (Dolnośląskie Centrum Sportu) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował Ćwiczenie Obronne z Elementami Szkolenia z zakresu poprawy bezpieczeństwa pod kryptonimem GRUDZIEŃ – 23.

[więcej]

Bezpieczna Zima - Bezpieczny Dolnoślązak w Jakuszycach!

Dodano: 11-12-2023

Pokazy sprzętu ratowniczego ale przede wszystkim niezbędna wiedza o bezpieczeństwie – za nami kolejna akcja Bezpieczna Zima, tym razem w Jakuszycach! Wydarzenie zorganizowali Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Dodano: 28-11-2023

Zgodnie z Uchwałą Nr 7811/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.11.2023 r. w sprawie zlecenia Fundacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Program edukacyjny Bezpiecznie w Górach- komiks”. BIP - TUTAJ

[więcej]

„Czujka” Na straży Twojego bezpieczeństwa

Dodano: 24-11-2023

W dniu 23 listopada 2023 roku o godz. 13.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, z inicjatywy Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie z seniorami w ramach działań profilaktycznych programu „Bezpieczny Senior”.W spotkaniu z dolnośląskimi seniorami uczestniczył Tymoteusz Myrda – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]

Dodano: 13-11-2023

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Program edukacyjny Bezpiecznie w Górach- komiks”

[więcej]

Obchody Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa

Dodano: 30-10-2023

W październiku już po raz jedenasty wystartowała kolejna edycja Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa. To czas, kiedy kładzie się szczególny nacisk na popularyzację wiedzy oraz zwiększanie świadomości w obszarze cyberbezpieczeństwa.

[więcej]

Kolejne warsztaty edukacyjne w placówkach wyróżnionych w V edycji Programu „Bezpieczny...

Dodano: 26-10-2023

W placówkach wyróżnionych w V edycji Programu „Bezpieczny Dolnoślązak” dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego zostały przeprowadzone działania dotyczące możliwości zapobiegania negatywnym zjawiskom, podczas których uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń, a także metod i technik odpowiedniego postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

[więcej]