rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Bezpieczne hasła

Dodano: 19-03-2019

Hasła, które tworzymy do naszych internetowych kont mają za zadanie chronić nasze dane i zapewnić nam bezpieczeństwo w sieci. Jednak według badań 50 proc. Polaków nie zmienia regularnie pin-u i hasła do bankowości internetowej. Tworzymy też hasła bardzo łatwe do złamania przez przestępców internetowych. A jak tworzyć bezpieczne hasła? Zapraszamy do obejrzenia filmu:

[więcej]

Zapraszamy do obejrzenia filmu edukacyjno-informacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa w sieci

Dodano: 10-01-2019

Film informacyjno-edukacyjny dotyczący bezpieczeństwa w Internecie jest wstępem do kampanii, mającej na celu promocję bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez edukację, rozwinięcie świadomości oraz nauczeniu racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń, związanych z bezpieczeństwem w Internecie. Spot koncentruje się na problemie tzw. „hejtu w sieci” wśród dzieci i młodzieży, coraz szerzej występującym w otaczającej rzeczywistości. Kampania skierowana jest zarówno do młodych, jak i dorosłych ...

[więcej]

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych w 2018 roku przeznaczonych na dotacje w...

Dodano: 21-12-2018

Aktualnie w budżecie Wydziału Bezpieczeństwa brak jest środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

Dodano: 17-12-2018

Zgodnie z Uchwałą Nr 114/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej Grupie Ratownictwa Specjalistycznego Starówka realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Zestaw ratownictwa drogowego dla OSP GRS...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 04-12-2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zestaw ratownictwa drogowego dla OSP GRS Starówka”.

[więcej]

Szkolenie obronne dla podmiotów leczniczych Województwa Dolnosląskiego

Dodano: 30-11-2018

Dnia 29 listopada 2018 r. Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w oparciu o Plan szkolenia obronnego na 2018 rok, zorganizował szkolenie obronne dla przedstawicieli podmiotów leczniczych – jednostek organizacyjnych województwa wykonujących zadania obronne.

[więcej]

10 zasad cyberbezpieczeństwa

Dodano: 23-11-2018

Zdalny dostęp do własnych pieniędzy przez komputer lub telefon to z jednej strony wygoda, a z drugiej ryzyko, że padniemy ofiarą cyberprzestępców. W tegorocznym raporcie „Polska i Europa: wyzwania i ograniczenia”, eksperci Związku Banków Polskich zauważają: codziennie, na całym świecie atakowanych jest 0,5 mln stron internetowych, a 76% stron internetowych ma słabe punkty, przez które można by je zaatakować.

[więcej]