rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w...

Dodano: 08-06-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert. Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego, realizowanych na rzecz społeczności Dolnego Śląska wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie...

[więcej]

"Polityka Wspierania Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim do 2030 roku".

Dodano: 08-06-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego na mocy uchwały nr 5457/VI/22 z dnia 7 czerwca 2022 r. przyjął aktualizację "Polityki Wspierania Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim do 2030 roku".Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ

[więcej]

Piknik integracyjny w ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak

Dodano: 30-05-2022

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Udaninie w piątek odbył się Piknik Integracyjny zorganizowany w ramach programu edukacyjnego Bezpieczny Dolnoślązak. Jego celem było promowanie zasad bezpieczeństwa oraz integrowanie uczniów szkoły z przybyłymi na teren Gminy obywatelami Ukrainy. Piknik zorganizował Urząd Gminy Udanin we współpracy z Urzędem Marszałkowskim.Wydarzenie miało na celu jednoczenie lokalnej społeczności z ukraińską młodzieżą i dziećmi, a także podniesienie świadomości z zakresu...

[więcej]

Kampania „4U – uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak!”

Dodano: 27-05-2022

”4U!” to kampania przygotowana przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na  temat współczesnych problemów związanych z aktami terroryzmu.Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano procedurę (4U!):    Uważaj! – Zwracaj uwagę na nienaturalne zdarzenia i zachowania osób. Nigdy nie bądź obojętny. Uważaj! Informacje o zagrożeniu przekazuj na numer...

[więcej]

Obchody Dolnośląskiego Dnia Strażaka 2022

Dodano: 27-05-2022

21 maja 2022 roku na Rynku we Wrocławiu miały miejsce obchody „Dolnośląskiego Dnia Strażaka 2022”.

[więcej]

Jak przeciwdziałać zagrożeniom ekstremistyczno-terrorystycznym

Dodano: 24-05-2022

24 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odbyły się wykłady zakresu profilaktyki kontrwywiadowczej i antyterrorystycznej skierowane do kadry zarządzającej. Terroryzm pozostaje obecnie jednym z najważniejszych globalnych wyzwań, z jakimi musimy się zmierzyć. Konieczność weryfikacji tradycyjnego podejścia do zagrożeń o charakterze terrorystycznym stała się impulsem do utworzenia inicjatywy wychodzącej naprzeciw aktualnym potrzebom. Dlatego zachęcamy do zapoznana się z...

[więcej]

Konsultacje społeczne dokumentu pn. "Polityka Wspierania Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim...

Dodano: 15-04-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego na mocy uchwały nr 5168/VI/22 z dnia 13 kwietnia 2022 r. ogłasza konsultacje społeczne dokumentu pn. "Polityka Wspierania Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim do 2030 roku", które będą trwały do 16 maja 2022 r. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ

[więcej]