rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Czujka na straży Twojego Bezpieczęństwa - Bezpieczny Senior w Złotoryi

Dodano: 08-03-2024

W dniu 7 marca 2024 roku o godz. 13.00 w Sali edukacyjnej znajdującej się na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi, z inicjatywy Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie z seniorami w ramach działań profilaktycznych programu „Bezpieczny Senior”. W spotkaniu z dolnośląskimi seniorami uczestniczył Tymoteusz Myrda – Członek Zarządu Województwa...

[więcej]

„Czujka” Na straży Twojego bezpieczeństwa

Dodano: 12-02-2024

W dniu 11 lutego 2024 roku Bezpieczny Dolnoślązak gościł na spotkaniu Seniorów, na zaproszenie Pana Michała Rado Sołtysa Bystrzycy (gm. Oława) w ramach działań profilaktycznych programu „Bezpieczny Senior”. Podczas spotkania poruszano problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów,  ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń jakie powoduje tlenek węgla. Prelekcje nt bezpieczeństwa i zagrożeń przeprowadził Pan kpt. Michał Wójtowicz – z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Oławie oraz p....

[więcej]

XVIII Dzień Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 01-02-2024

W niedzielę, 28 stycznia br. obchodziliśmy XVIII Dzień Ochrony Danych Osobowych.

[więcej]

Bezpieczny Dolnoślązak – Bezpieczna Zima na Czarnej Górze!

Dodano: 22-01-2024

Sezon zimowy w pełni, dlatego warto przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa na szlakach i stokach narciarskich. Pomaga w tym Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Policją, którzy w ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak od lat budują świadomość społeczną, jak również rozwijają edukację w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich.

[więcej]

Ćwiczenie Obronne z Elementami Szkolenia z zakresu poprawy bezpieczeństwa GRUDZIEŃ – 23.

Dodano: 12-12-2023

W dniach 7-8 grudnia 2023 r. na Polanie Jakuszyckiej (Dolnośląskie Centrum Sportu) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował Ćwiczenie Obronne z Elementami Szkolenia z zakresu poprawy bezpieczeństwa pod kryptonimem GRUDZIEŃ – 23.

[więcej]

Bezpieczna Zima - Bezpieczny Dolnoślązak w Jakuszycach!

Dodano: 11-12-2023

Pokazy sprzętu ratowniczego ale przede wszystkim niezbędna wiedza o bezpieczeństwie – za nami kolejna akcja Bezpieczna Zima, tym razem w Jakuszycach! Wydarzenie zorganizowali Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Dodano: 28-11-2023

Zgodnie z Uchwałą Nr 7811/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.11.2023 r. w sprawie zlecenia Fundacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Program edukacyjny Bezpiecznie w Górach- komiks”. BIP - TUTAJ

[więcej]