rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

XXVIII Międzynardowa Konferencja Naukowa

16.05.2017 11:19

w dniach 11-12 maja 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego był współorganizatorem konferencji pn. "Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych".

Prelegenci w referatach podejmowali bardzo różną tematykę skupioną wokół głównego tematu konferencji. Mogliśmy wysłuchać wystąpień dotyczących np. funkcji samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa, kilka wystąpień na temat współczesnego terroryzmu, roli i funkcji służby więziennej czy wsparcia społecznego dla weteranów i ich rodzin. Konferencję swoją obecnością zaszczycili największe autorytety naukowe z dziedziny socjologii.