rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

WRZESIEŃ – 2019 czyli Wojewódzkie Samorządowe Ćwiczenie Obronne

10.09.2019 08:01

Rozszyfrowanie tajnych informacji, składanie meldunków operacyjnych, a także radzenie sobie z presją czasu i niemałego stresu – m.in. z takimi zadaniami musieli uporać się uczestnicy Wojewódzkiego Samorządowego Ćwiczenia Obronnego, które organizował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Organizatorem ćwiczenia był Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a działania zaplanowano w dniach 2 – 6 września br. W ćwiczeniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych województwa dolnośląskiego wykonujących zadania obronne, a wśród nich podmioty lecznicze, instytucje kultury, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, Biuro Obsługi Urzędu, a także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego realizujący zadania obronne oraz reprezentanci innych zaproszonych podmiotów.


W ramach ćwiczenia przeprowadzono zajęcia praktyczne i teoretyczne dot. realizacji zadań obronnych w czasie pokoju oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Pierwszy etap ćwiczenia został przeprowadzony w dniach 2 – 3 września 2019 r. i obejmował część organizacyjną oraz planistyczną. Kolejny etap to zajęcia w miejscu tzw. stałej dyslokacji uczestników, czyli tam gdzie będą mieli za zadanie działać w obliczu zagrożenia. Trzeci, ostatni etap przedsięwzięcia zrealizowano w dniach 5 – 6 września 2019 r. w m. Żelazno k. Kłodzka.


Ćwiczenia odbyły się przy wsparciu zaproszonych prelegentów i wykładowców reprezentujących: Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (grupa Wałbrzysko – Kłodzka), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy,  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, Grupę Ratownictwa Specjalistycznego  OSP Starówka – Wrocław, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu, Urząd Miasta w Kłodzku oraz Starostwo Powiatowe w Kłodzku.