rozmiar czcionki: A | A | A

Mapa - konkurs "Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim" 2008 - 2014

MAPA - GMINY, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU 2008-2014

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Wojewódzkie Samorządowe Ćwiczenie Obronne Wrzesień – 22 oraz szkolenie z elementami praktycznymi.

26.09.2022 11:10

W dniach 20-23 września Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował Wojewódzkie Samorządowe Ćwiczenie Obronne pod kryptonimem Wrzesień-22 oraz szkolenie z elementami praktycznymi.

Pierwszy etap ćwiczenia odbył się w dniach  20-21 września br. i zakładał sprawdzenie realizacji zadań obronnych, przez pracowników i kadrę kierowniczą UMWD, wskazanych w niejawnych dokumentach planistycznych – do realizacji zadań obronnych. 20 września ćwiczenie realizowane było w oparciu o infrastrukturę urzędu przy ul. Wybrzeże Słowackiego. Drugiego dnia (21 września) kadra kierownicza i pracownicy UMWD przenieśli się do Rudy Sułowskiej, gdzie oprócz realizacji zadań obronnych sprawdzone zostały procedury reagowania na wprowadzanie stopni alarmowych dot. zagrożeń terrorystycznych.

Drugi etap wydarzenia - szkolenie z elementami praktycznymi odbył się
w dniach 22-23 września w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy. Scenariusz szkolenia zakładał realizację gry terenowej, do której zaangażowano służby, inspekcje i straże, WOT oraz organizacje pozarządowe (każda z zaangażowanych służb zorganizowała stację bezpieczeństwa). Podczas gry terenowej uczestnicy nie tylko zdobyli  wiedzę w zakresie pierwszej pomocy, ratownictwa wodnego czy elementów samoobrony, ale także mogli zweryfikować nabyte umiejętności podczas elementów praktycznych na każdej ze stacji bezpieczeństwa.

Elementem poprzedzającym grę terenową, były wykłady uznanych specjalistów
z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, geopolityki oraz cyberbezpieczeństwa.

Swoje wykłady wygłosili:
•    Pan dr Michał Piekarski – adiunkt w Zakładzie  Studiów nad Bezpieczeństwem Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego,
•    Pan Jarosław Wolski – ekspert niezależny, autor kanału w serwisie YouTube pn. „Wolski o Wojnie”,
•    Pan Ryszard Piotrowski – ekspert Komendy Głównej Policji z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Gra terenowa w dniu 22 września została zrealizowana przy wsparciu służb, inspekcji i straży, partnerów programu Bezpieczny Dolnoślązak tj:
1)    Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;
2)    Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej;
3)    Komisariatu Wodnego Policji we Wrocławiu;
4)    Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Wrocław;
5)    Grupy Sudeckiej GOPR;
6)    Dolnośląskiego WOPR;
7)    OSP Siechnice;
8)    OSP Kamieniec Wrocławski;
9)    Komendy Powiatowej PSP w Miliczu;
10)    16 Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej;
11)    Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
12)    Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Brygady Specjalnej Commando