rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Warsztaty szkoleniowe w Kamieńcu Ząbkowickim

21.09.2015 09:53

19 września 2015 r. w Kamieńcu Ząbkowickim odbyły się "Warsztaty szkoleniowe z zakresu ratownictwa technicznego w odniesieniu do nowoczesnych konstrukcji pojazdów".

Uczestnikami warsztatów byli druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Dolnego Śląska, a także zaproszeni goście z Czech. Warsztaty zostały podzielone na dwie części. W pierwszej części, teoretycznej została poruszona taktyka działań w odniesieniu do nowoczesnych konstrukcji pojazdów. Druga część warsztatów to już ćwiczenie w praktyce. Strażacy na stanowiskach treningowych musieli zmierzyć się z ewakuacją poszkodowanego z pojazdu, który w zależności od stanowiska znajdował się na kołach, był położony na boku lub na dachu. Na każdym stanowisku obecny był doświadczony ratownik, który oceniał pracę oraz podpowiadał ćwiczącym. Dla niektórych był to pierwszy raz, kiedy mieli do czynienia z taką sytuacją jak ewakuacja poszkodowanego z zakleszczonego pojazdu. Warsztaty cieszyły się dużą popularnością wśród mieszkańców Kamieńca Ząbkowickiego, którzy po raz pierwszy mieli okazję obserwować tego typu wydarzenie. Na zakończenie warsztatów każda z OSP biorąca udział w ćwiczeniu otrzymała certyfikat odbycia szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego w odniesieniu do nowoczesnych konstrukcji pojazdów.

Warsztaty szkoleniowe zostały dofinansowane w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych o tematyce bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i udziału w sytuacjach nadzwyczajnych, realizowanego przez organizacje pozarządowe.