rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Kolejne warsztaty edukacyjne w placówkach wyróżnionych w V edycji Programu „Bezpieczny Dolnoślązak”

26.10.2023 14:53

W placówkach wyróżnionych w V edycji Programu „Bezpieczny Dolnoślązak” dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego zostały przeprowadzone działania dotyczące możliwości zapobiegania negatywnym zjawiskom, podczas których uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń, a także metod i technik odpowiedniego postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

W dniach 23-25.10.2023 r. w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Udaninie , Szkole Podstawowej nr 3 im. Orląt Lwowskich w Oławie oraz Szkole Podstawowej K.K Baczyńskiego w Strzelcach odbyły się Warsztaty Gotowości przeprowadzone przez Fundację Gotowi.org. Projekt warsztatów – jedyny taki w Polsce jest założeniem unikatowym i nowatorskim w zakresie szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa, budowania odporności na zagrożenia, integracji, budowania relacji, rozwijania umiejętności pro społecznych dającym cenne możliwości i wnoszącym nowe wartości.
W ramach Warsztatów Gotowości dla dzieci i młodzieży przygotowano pięć bloków tematycznych (baz) ze scenariuszami zdarzeń. Grupy zostały podzielone na 5 zespołów  które zdobywały i zaliczały następujące  bazy warsztatowe:
• Baza 1. Przygotowanie Rodzinnego Planu Awaryjnego ,
• Baza 2.Przygotowanie Domu na wypadek zagrożenia,
• Baza.3 Zestawy Awaryjne (jak skompletować plecak awaryjny który pomoże przetrwać poza domem),
• Baza 4. Pierwsza Pomoc przedmedyczna,
• Baza.5.Samoobrona.