rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Szkolenie obronne dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych województwa - podległych i nadzorowanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, realizujących zadania obronne

28.11.2022 09:08

Dnia 25 listopada 2022 r. Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w oparciu o Plan szkolenia obronnego na 2022 rok, zorganizował szkolenie obronne dla przedstawicieli podmiotów leczniczych, instytucji kultury oraz DSDiK – jednostek organizacyjnych województwa wykonujących zadania obronne.

Zasadniczym celem szkolenia było nabycie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie realizowania zadań obronnych w jednostce organizacyjnej. Podczas szkolenia omawiano m.in. kwestie dot. gotowości obronnej państwa, planowania operacyjnego, funkcjonowania Stałego Dyżuru oraz ochrony informacji niejawnych (szkolenie z elementami praktycznymi).

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele DSDiK, szpitali oraz instytucji kultury dla których Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest organem założycielskim.