rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Szkolenie obronne dla przedstawicieli jednostek kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

16.04.2013 10:37

W dniu 10 kwietnia 2013 r. w siedzibie Muzeum Narodowego we Wrocławiu odbyło się szkolenie obronne dla przedstawicieli jednostek kultury podległych Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

Głównym tematem tegorocznego szkolenia obronnego było zabezpieczenie zabytków ruchomych na wypadek sytuacji kryzysowej lub w czasie wojny. Szkolenie było podzielone na dwie części. W pierwszej części szkolenia przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu omówił podstawy prawne, które traktują o ochronie zabytków w polskim systemie prawnym. Następnie, pracownicy MN we Wrocławiu zaprezentowali sposób zabezpieczania zabytków ruchomych na wypadek sytuacji kryzysowej lub w czasie wojny. Druga część szkolenia to wizyta w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu i przedstawienie sposobów zabezpieczenia tego jednego z najbardziej wartościowych dzieł malarskich w Polsce na ewentualną konieczność ewakuacji. Szkolenie zakończyło się seansem w Panoramie Racławickiej, podczas której uczestnicy szkolenia mogli podziwiać dzieło Jana Styki i Wojciecha Kossaka.