rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Szkolenie obronne dla instytucji kultury Województwa Dolnosląskiego

13.11.2018 08:16

Dnia 8 listopada 2018 r. Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w oparciu o plan szkolenia obronnego na 2018 r., zorganizował szkolenie obronne dla przedstawicieli instytucji kultury – jednostek organizacyjnych województwa.

Zasadniczym celem szkolenia było nabycie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie ochrony zabytków na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Po zakończeniu części teoretycznej (wykładowej) szkolenia, zaproszeni goście udali się do Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, gdzie podczas zwiedzania, uczestniczyli w prelekcjach dot. stosowanych zabezpieczeń zbiorów muzealnych oraz procedur i systemów funkcjonujących w instytucjach kultury.