rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Szkolenie Obronne 2015

20.04.2015 14:13

W dniach 16-17 kwietnia 2015 r. w Srebrnej Górze odbyło się szkolenie obronne zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich pn. Przygotowanie i wykorzystanie podmiotów leczniczych województwa dolnośląskiego na potrzeby obronne państwa".

Uczestnicy szkolenia uczestniczyli w wykładach poruszających m.in. tematy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami leczniczymi, zasad udostępniania rezerw materiałowych uprawnionym podmiotom w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, sposobu opracowania planów podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa, sposobu sporządzania planów ZMSz. 

W szkoleniu wziął udział Szymon Nowiński - Starszy Specjalista w Wydziale Obronności i Bezpieczeństwa, który przedstawił wykład pn. Współpraca Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Agencją Rezerw Materiałowych i podmiotami leczniczymi. Geneza, charakterystyka i wnioski z ćwiczenia praktycznego z podejmowania rezerw materiałowych.