rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Szkolenie dla koordynatorów realizujących program "Bezpieczny Dolnoślązak"

08.11.2022 09:35

W dniu 7 Listopada 2022 r. odbyło się szkolenie dla koordynatorów realizujących program „Bezpieczny Dolnoślązak” w placówkach oświatowych.

Szkolenie zostało przeprowadzone w całości w formie on-line, z wykorzystaniem systemu wideokonferencyjnego.Omawiane były założenia programu jak również tematy dotyczące działań w obszarach Bezpiecznego zachowania
w górach, prawidłowych postaw w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof, wypadków masowych) oraz z obszarów obronności, pierwszej pomocy,bezpieczeństwa na drodze, problematyki oszustw domowych i uzależnień,bezpiecznego środowiska oraz bezpieczeństwa w Internecie.